ZPĚT

PSYCHOLOGIE – PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ


Mgr. Pavel Pavlovský,
psycholog, psychoterapeut


profesní CV

Ordinační hodiny

Na sezení objednejte předem přes SMS anebo e-mailem.

Kontakt

Herrmannova 151, Řevnice
tel: 720 752 392
e-mail: psycholog.pp@gmail.com

IČ: 87511151Kdy vyhledat psychologickou pomoc

 • konflikty ve vztazích (rodinných, partnerských, mezilidských...) a obtíže v komunikaci
 • krizové životní situace (ztráta, rozvod, partnerská či jiná krize)
 • nespavost, úzkosti, strachy, depresivní stavy
 • závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 • jako podpora při psychiatrické péči (léčbě pomocí psychofarmak)
 • psychosomatické obtíže (chronická únava, bolesti či jiné somatické obtíže bez prokázané příčiny)
 • pocity ztráty smyslu života
 • potřeba lépe porozumět své životní situaci, sobě samým i druhým

Klientům nabízím

 • psychoterapeutické konzultace pro jednotlivce
 • párovou terapii pro partnery a manželské páry
 • psychologické poradenství pro rodiny, dospívající a děti
 • skupinovou psychoterapii (místo konání v Praze)
 • individuální sebezkušenostní psychoterapii pro frekventanty psychoterapeutického výcviku v daseinsanalýze
 • terapii v brdských lesích
 • psychologický výklad snů
 • imaginace
 • psychoterapeutický koučing – rozvoj osobnosti skrze vztahy v pracovní oblasti
 • psychological counseling also available in English
 • konzultace možné též vzdáleně po telefonu, e-mailu či přes Skype

Ceny

Upozornění: psychologické pracoviště není zdravotnickým zařízením a jeho služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění !!!

Ceny jsou platné od 1.3.2020.

 • Individuální konzultace:
  … od 1000 Kč*/ 50 min.
 • Konzultace pro páry:
  … 1400 Kč / 60 min.
 • individuální výcviková daseinsanalýza: od 800 Kč*/ 50min.
 • Skupinová psychoterapie: 500 Kč/ 3h.
 • Psychotherapy in English: 1300 Kč / 50 min.

* Cena za sezení se domlouvá individuálně, s ohledem na pravidelnost a dobu setkávání a možnosti klienta. Nabízím možnost individuálních slev. Doptejte se, prosím.

Cena za prodloužené sezení (nejčastěji 60 či 90min) se vypočítává poměrnou částkou ze základní sazby.

Platební podmínky

Klient může bezplatně zrušit domluvené sezení až dva pracovní dny předem (48hod). Pokud jej zruší později, hradí domluvené sezení v plné výši.

Služby je možné uhradit v hotovosti , na místě kartou (zde účtuji 5% přirážku) anebo bankovním převodem na účet na základě vystavené faktury.

Etický kodex

Ve své práci se řídím etickými principy Evropské psychoterapeutické asociace (EAP). Více…