ZPĚT

Psychologická ambulance, psychoterapie

Mgr. Pavel Pavlovský,
psycholog, psychoterapeut
(profesní CV zde)

!!! nově od října 2013 !!!
Ordinační hodiny

Herrmannova 151, Řevnice
tel: 720 752 392
e-mail: psycholog.pp@gmail.com

Na sezení je nutné se předem objednat - nejlépe prostřednictvím SMS anebo e-mailem.

IČ: 87511151

Upozornění pro klienty:
Služby psychologické ambulance nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Kdy vyhledat pomoc

 • psychosomatické obtíže (bolesti či somatické obtíže bez zejvné příčiny)
 • obtíže v komunikaci a ve vztazích (rodinné, mezilidské, partnerské...)
 • náročné životní situace (rozvod, úmrtí, partnerská či jiná krize)
 • úzkosti, strachy
 • pocity ztráty smyslu života
 • potřeba lépe porozumět situaci, sobě sama i druhým

Služby psychologické ambulance

 • psychoterapeutická pomoc v obtížných životních situacích, stejně jako cesta k sebepoznání a rozvoji osobnosti
 • psychologické poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů a situací
 • psychologická diagnostika osobnosti a intelektových schopností
 • psychologický výklad snů jako cesta k sebepoznání
 • psychoterapeutický koučing – rozvoj osobnosti skrze vztahy v pracovní oblasti

Psychological counceling also available in English.

Etický kodex

Ve své práci se řídím etickými principy České psychoterapeutické společnosti. Zde vybírám ty, které považuji za nejdůležitější. Více…